Thursday, July 21, 2011

Bagh, Majhi athvan Yete Ka..

Musadhar Paus, Khidkit Ubhi rahun paha,

Bagh Majhi athwan yete Ka..


Hath Labav, Tadhatha var Jhel Pavsach pani,

Bagh Majhi athwan yete Ka..

Varya ne Udnare Pavsache them, Chehrya Var Ghe..

Dode Mitun ghe, Tallin Ho,

Nahich Janavla Kahi tar Baher Pad..

Samudra war ye, To Udhanlela Aselch,

Panyat Pay Budavun Ubhi rah.. Vadu sarkel Paya Khalun..

Bagh Majhi Athwan yete Ka...


Mag chalu Lag.. Pavsachya aganit suya tochun Ghe,

CHalat raha, Paus thambe paryanta.. to thambnar nahi..

Shevti Ghari ye.. kapde badlu nakos, Kes Pusu Nakos..

Punha tyach Khidkit ye.. Aata, Navrya Chi vaat bagh.. Bagh Majhi athvan yete ka..


Dara var bel Vajel.. dar Ughad, Navra asel..

Tyachya hathatli Bag Ghe, raincoat to swatach Kadhel..

to Vicharel tula tujhyz Bhijlyacha Karan..

Tu mhan Ghar Gadtae..

Mag chaha kar, Tu hi Ghe..

To Uthun 'Pankaj Udhas' Lavel..

Tu to band kar, Kishor Kumar lav..

Bagh Majhi athvan Yete Ka..


Mag ratra Hoeil.. To Tula kushit Gheil.. Mhanel Tu mala avadtes..

Pan Tu hi tasach Mhan..

Vijhancha Kadkadat Hoil.. Dhagancha Gadghadat Hoeil..

to Tya Kushi var Vadel...

Tyachaya Sharira Kade bagh.. bagh Majhi aathvan Yete ka..


Tyanantar Satad dodyanni chappar pahayla Visaru Nako..

ani Baher cha Paus Nustach Aiknyacha Prayatna kar..

Jhopi janya cha Prayatna kar..

Yetya Pavsat ek divas tari.. Bagh Majhi athvan yeti ka......

Source- Song 'pauus datalela' By- Milind Ingle

No comments:

Post a Comment