Thursday, June 2, 2011

Aaplahi koni asava...

Aaplahi koni asava...

Hya khandyavar doka theun,

Tila kadhi radaysa vatav...

Kama nantar mage thambun,

Sobat basavsa vatav..

Jya swapnanmadhe majhya,

Sagadya ratri Jagtat...

tya swapna madhe harvun.

tilahe jagavasa vatav...

Majhe aashru Pusun tine

aamchya sukhat hasav..

kadhitari vatat yar..

aaplahi, Kunitari asaav..

Chotya chotya gohtimadhe,

khota, khota chidav..

pan, bheti nantar nighte mhantanna,

ticha pan paaul Adaav..

baki sagdya jagacha,

padelch visar tevha,

tine majha premat,

agdi aakanth budav..

hya chotyashya swapnnanna,

ekdach khara vhav..

nehmich vataie yaar...

Aaplahi, Konitari asaav..

No comments:

Post a Comment